• Президент СФНУ:
  Несин Віктор Васильович
 • Сайт Спілки:
  https://www.ukrainerealt.com.ua/
 • Існує на ринку нерухомості:
  29 років
Про організацію

Спілка Фахівців з Нерухомого майна України (СФНУ) — всеукраїнська громадська організація професійних сертифікованих рієлторів, які об'єднують свої зусилля для якісного надання послуг у сфері операцій з нерухомістю.

Спілка нараховує більш ніж 1000 фахівців з 18 регіонів України.

Основні цілі Спілки фахівців з нерухомого майна України

 • Всебічне сприяння розвитку ринку нерухомості;
 • Підвищення професійного рівня учасників ринку нерухомості України.

Для досягнення зазначених цілей Спілка фахівців з нерухомого майна України виконує наступні програми та задачі:

 • Створення та активна робота регіональних осередків по всій території України
 • Проведення аналітичних досліджень ринку нерухомості
 • Впровадження у діяльність агентств/агентів новітніх інформаційних технологій в галузі нерухомості – WebWizard CRM
 • Сприяння розвитку діючого законодавства
 • Розвиток співпраці та розробка спільних програм з непрямими операторами ринку нерухомості
 • Співпраця з міжнародними професійними громадськими організаціями
 • Реалізація програм щодо професійного навчання та сертифікації учасників ринку нерухомості України

Спілка має власний “КОДЕКС ЕТИКИ РІЕЛТОРА”, який гарантує, що кожен рієлтор повинен здійснювати професійну діяльність на основі принципів професіоналізму, співробітництва, сумлінної конкуренції, пріоритету інтересів Клієнта та недискримінації Клієнта.

Принципи професійної діяльності членів СФНУ:
 • Принцип професіоналізму
  Принцип професіоналізму включає в себе знання та дотримання чинного законодавства в сфері нерухомості та суміжних галузях, обізнаність у поточних питаннях ринку нерухомості, вдосконалення власного професійного рівня, надання Клієнту послуги високої якості.
 • Принцип співробітництва з іншими рієлторами
  Рієлтор здійснює діяльність на основі принципу співробітництва з іншими рієлторами. Принцип співробітництва між рієлторами включає надання достовірної інформацією про об'єкти нерухомості, обмін досвідом та інформацією про зміни у чинному законодавстві, обмін інформацією про об'єкти нерухомості, які викликають сумніви з точки зору відповідності законодавству.
 • Принцип сумлінної конкуренції
  Рієлтор здійснює професійну діяльність на основі принципу сумлінної конкуренції у професійних відносинах. Принцип сумлінної конкуренції означає рівні права та обов'язки рієлторів, нерозповсюдження умисно викривлених відомостей, що дискредитують рієлторів,,галузевих громадських організацій та їх членів, професії Рієлтора в цілому. Керується існуючими спільними програмами щодо професійної підготовки, сертифікації, інформаційного ресурсу.
 • Принцип пріоритету інтересів Клієнта
  Рієлтор здійснює професійну діяльність за дорученням, в інтересах і за рахунок Клієнта. Інтереси Клієнта мають пріоритет відносно власних матеріальних та/або моральних інтересів рієлтора. Конфіденційна інформація щодо Клієнта не підлягає розголошенню Рієлтором, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
 • Принцип недискримінації Клієнта
  Рієлтор здійснює професійну діяльність на основі принципу недискримінації Клієнта, що означає надання рівноцінних професійних послуг всім замовникам рієлторської послуги незалежно від їх національної, расової, етнічної приналежності, релігійних й ідеологічних переконань, статті, соціального та сімейного стану, професії, стану здоров'я тощо.