• Президент СФНУ:
  Несин Віктор Васильович
 • Сайт Спілки:
  https://www.ukrainerealt.com.ua/
 • Існує на ринку нерухомості:
  27 років
Про організацію

Спілка Фахівців з Нерухомого майна України (СФНУ) — всеукраїнська громадська організація професійних сертифікованих ріелторів, які об'єднують свої зусилля для якісного надання послуг у сфері операцій з нерухомістю.

Спілка нараховує більш ніж 1000 фахівців з 18 регіонів України.

Основні цілі Спілки фахівців з нерухомого майна України

 • Всебічне сприяння розвитку ринку нерухомості;
 • Підвищення професійного рівня учасників ринку нерухомості України.

Для досягнення зазначених цілей Спілка фахівців з нерухомого майна України виконує наступні програми та задачі:

 • Створення та активна робота регіональних осередків по всій території України
 • Проведення аналітичних досліджень ринку нерухомості
 • Впровадження у діяльність агентств/агентів новітніх інформаційних технологій в галузі нерухомості – WebWizard CRM
 • Сприяння розвитку діючого законодавства
 • Розвиток співпраці та розробка спільних програм з непрямими операторами ринку нерухомості
 • Співпраця з міжнародними професійними громадськими організаціями
 • Реалізація програм щодо професійного навчання та сертифікації учасників ринку нерухомості України

Спілка має власний “КОДЕКС ЕТИКИ РІЕЛТОРА”, який гарантує, що кожен ріелтор повинен здійснювати професійну діяльність на основі принципів професіоналізму, співробітництва, сумлінної конкуренції, пріоритету інтересів Клієнта та недискримінації Клієнта.

Принципи професійної діяльності членів СФНУ:
 • Принцип професіоналізму
  Принцип професіоналізму включає в себе знання та дотримання чинного законодавства в сфері нерухомості та суміжних галузях, обізнаність у поточних питаннях ринку нерухомості, вдосконалення власного професійного рівня, надання Клієнту послуги високої якості.
 • Принцип співробітництва з іншими ріелторами
  Ріелтор здійснює діяльність на основі принципу співробітництва з іншими ріелторами. Принцип співробітництва між ріелторами включає надання достовірної інформацією про об'єкти нерухомості, обмін досвідом та інформацією про зміни у чинному законодавстві, обмін інформацією про об'єкти нерухомості, які викликають сумніви з точки зору відповідності законодавству.
 • Принцип сумлінної конкуренції
  Ріелтор здійснює професійну діяльність на основі принципу сумлінної конкуренції у професійних відносинах. Принцип сумлінної конкуренції означає рівні права та обов'язки ріелторів, нерозповсюдження умисно викривлених відомостей, що дискредитують ріелторів,,галузевих громадських організацій та їх членів, професії Ріелтора в цілому. Керується існуючими спільними програмами щодо професійної підготовки, сертифікації, інформаційного ресурсу.
 • Принцип пріоритету інтересів Клієнта
  Ріелтор здійснює професійну діяльність за дорученням, в інтересах і за рахунок Клієнта. Інтереси Клієнта мають пріоритет відносно власних матеріальних та/або моральних інтересів ріелтора. Конфіденційна інформація щодо Клієнта не підлягає розголошенню Ріелтором, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
 • Принцип недискримінації Клієнта
  Ріелтор здійснює професійну діяльність на основі принципу недискримінації Клієнта, що означає надання рівноцінних професійних послуг всім замовникам ріелторської послуги незалежно від їх національної, расової, етнічної приналежності, релігійних й ідеологічних переконань, статті, соціального та сімейного стану, професії, стану здоров'я тощо.