Замiська iпотека: вибiр є

  • Дата публикации: 2007-05-29 08:38
  • Просмотров: 567

З пiдвищенням попиту на замiськi будинки, передмiстям стали цiкавитися й банкiри. Дотепер вони остерiгалися активно кредитувати дачi та котеджi за меж

Поделись новостью с другом:
Замiська iпотека: вибiр є
ами мiста, наразi ж намагаються закрiпитися в цьому сегментi iпотечного ринку. Фiнансисти впевненi, що зможуть збiльшити обсяги "замiської iпотеки" цього року, щонайменше, в 2-3 рази. Перший шлях найскладнiший На сьогоднi українцi можуть оформити "замiську iпотеку" трьома шляхами. Найскладнiший варiант – це купiвля в кредит землi з подальшим будiвництвом на нiй будинку. Здавалося б, що складного в оформленнi позики? Банки пропонують кредити на придбання земельної дiлянки на термiн до 20 рокiв з мiнiмальним внеском власним коштами в 20%. Забезпеченням може виступати сама дiлянка землi, максимальний розмiр кредиту – до $200 тис. Насправдi все може виявитися значно складнiшим. Адже, вiдповiдно до чинного законодавства, земля сiльськогосподарського призначення не може продаватися. А тому, якщо ваша дiлянка в селi, банки не зможуть взяти її в заставу: забезпеченням може служити лише те майно, що фiнансисти мають можливiсть продати у випадку, якщо позичальник не спроможний погасити кредит. У такiй ситуацiї (а також у випадку, якщо ви будете претендувати на позику без первiсного внеску) вiд позичальника можуть запросити пiд заставу iнше майно. Як правило, банки вимагають, щоб вартiсть застави була в 1,5-2 рази вище розмiру кредиту (оцiнювати заставу будуть фахiвцi фiнустанови). Зазвичай, забезпеченням подiбних кредитiв виступають мiськi квартири або дорогi авто. Якщо ж це все-таки земельна дiлянка, то застава має бути оформлена належним чином. "Серед нюансiв при оформленнi землi в заставу за послугою "Кредит на придбання споживчої нерухомостi" слiд чiтко вказати цiльове використання земельної дiлянки та її видiлення, а також бiльш тривалий перiод реєстрацiї договору купiвлi-продажу землi в БТI", – поiнформував директор департаменту роздрiбних продуктiв банку "Надра" Iгор Дорошенко. До того ж фiнустанова може висувати й додатковi вимоги. "Позичальниковi доведеться в обов`язковому порядку витратитися на страхування предмета застави. Також необхiдно буде придбати полiс, застрахувавши своє життя (або на випадок нещасного випадку)", – вiдзначив речник банку "Аваль" Леонiд Зябрiв. Другий нюанс випливає вже iз кредитування будiвельних робiт, якi також можуть здiйснювати за рахунок позичених у банку коштiв. Звичайно фiнансовi заклади не видiляють грошей без проектно-кошторисної документацiї, оформленої за всiма правилами. Iнакше кажучи, для будiвництва доведеться наймати офiцiйнi фiрми, що займаються зведенням замiських апартаментiв, а не заощаджувати, запрошуючи звичайних шабашникiв. Крiм того, треба бути готовим до того, що банк вiзьметься кредитувати лише 70-80% ваших витрат на роботи й будматерiали. Вiдсутню суму для фiнансування всього проекту доведеться збирати самостiйно. Оскiльки для багатьох банкiв кредитування дачникiв – досить нова послуга, яку наразi вiдносять у розряд ризикових, то вартiсть кредитування може бути досить висока. Наприклад, фiнустанова, крiм базової процентної ставки (на 1-2% рiчних вищої за стандартну iпотеку при покупцi мiських квартир), може стягувати додатковi комiсiї за обслуговування кредиту, вiд яких майже всi банки вже вiдмовилися при класичнiй iпотецi й автокредитуваннi. Цi комiсiї можуть складати 0,5-1% i бути не разовими (лише при оформленнi позики), а постiйними – додаватися до процентної ставки й виплачуватися протягом усього термiну кредитування. Якщо пiдбити усi витрати, включаючи вартiсть послуг оцiнювачiв, юристiв i кредитних iнспекторiв, то повна замiська iпотека може коштувати бiльше на 2-4% вiд суми позики. Майно насамперед Менш проблемним є оформлення класичного кредиту на зведення дачi або покупки її в готовому видi. Воно є можливим, щоправда, лише тодi, якщо ви можете закласти банку лiквiдне майно – i ним не обов`язково повинна бути квартира або машина, як у першому випадку. Забезпеченням може слугувати ще й поручительство третiх осiб або депозит (причому, зовсiм не обов`язково, щоб вiн був вiдкритий у банку-кредиторi). Це не єдиний плюс класичного кредиту. Додаткова перевага – свобода дiй: фiнансисти будуть лояльнiшi до правил i документацiї, що супроводжує ваше будiвництво у передмiстi (проектна документацiя не буде потрiбна). Не менш важливий нюанс – нижча вартiсть позики. Якщо банк буде мати лiквiдну заставу, то вiн може вже не вишукувати додаткових надбавок, щоб пiдняти її цiну. Крiм цього, такий кредит оформляється значно швидше: 2-3 тижнi проти 1-2 мiсяцiв у випадку замiської iпотеки. Котеджний варiант Найбiльш "спокiйний" варiант – це покупка в кредит будинку в котеджному мiстечку. Такi позики набувають цього року все бiльшої популярностi. "Влiтку ми запустили в промислову експлуатацiю проект з кредитування котеджного будiвництва. Думаю, цей продукт буде затребуваний у бiльших мiстах, у дрiбних – не дуже. Сама ж програма базується на тому, що банк працює з офiцiйними забудовниками котеджiв, клiєнти яких будуть кредитуватися для покупки житла в нашому банку", – розповiв начальник департаменту iндивiдуального бiзнесу, кредитування фiзичних осiб КБ "Приватбанк" Андрiй Ковтун. Найскладнiше при такому кредитуваннi – це вiдсутнiсть банку-партнера в будiвельної компанiї, що зводить для вас котедж. Щоправда, такi випадки стають рiдкiстю, i ще на етапi покупки будинку в котеджному мiстечку вам пропонують фiнустанови для кредитування. Пiсля того, як банк пiдписав з будiвельною компанiєю генеральну угоду про спiвробiтництво, оформлення вашого кредиту стає звичайною формальнiстю. Заставою (без додаткових вимог) стає власне котедж, ставка кредитування обирається фiксована стосовно конкретного проекту, а строки оформлення самої позики – гранично короткi. Єдиний недолiк "котеджного кредитування" – це вiдсутнiсть вибору. Адже в будiвельної компанiї, як правило, лише один банк-партнер, i, його, зрозумiло, вибирали не ви. Так що вам доведеться грати за запропонованими правилами. Головне в такiй ситуацiї – аби кредитор не користувався своїм монополiстським положенням i не виставляв спекулятивнi цiни на свої позики.
Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости