Столична земля дешевшатиме: Земельнi дiлянки пiд будiвництво комерцiйних об`єктiв у Києвi уже не цiкавлять забудовникiв

  • Дата публикации: 2010-03-16 04:52
  • Просмотров: 316

Незважаючи на активiзацiю продавцiв i покупцiв, учасники ринку впевненi: протягом 2010 року вартiсть комерцiйної землi у Києвi буде падати, адже пропозицiя наразi переважає попит. Загалом, столична сотка може подешевшати на 10-30%, передає iBud.ua.

Поделись новостью с другом:
Столична земля дешевшатиме: Земельнi дiлянки пiд будiвництво комерцiйних об`єктiв у Києвi уже не цiкавлять забудовникiв

Земельнi дiлянки пiд будiвництво комерцiйних об`єктiв у Києвi уже не цiкавлять забудовникiв.

Столичнi девелопери зосередилися на розпочатих проектах, якi вимагають невеликих грошових вливань, а надiли для бiльш масштабних об`єктiв вони виставляють на продаж.

Прибутками ринок комерцiйної нерухомостi iнвесторiв не тiшить. Виконавчий директор iнженерно-будiвельної компанiї "Каркас" Iгор Цаленчук каже, що iнвестори втратили iнтерес до великих проектiв.

"Особливiсть ринку комерцiйної нерухомостi 2009 року - вiдсутнiсть замовлень на великi проекти i зростання iнтересу до дрiбних об`єктiв - до 5 тисяч квадратних метрiв, якi замовник може подужати без залучення кредитiв", - зазначив вiн.

За даними "Каркаса", обсяги будiвництва об`єктiв комерцiйної нерухомостi в Українi за пiдсумками 2009 року скоротилися на 60% порiвняно з 2008 роком.

Зменшення обсягiв будiвництва комерцiйної нерухомостi i криза лiквiдностi спровокували збiльшення пропозицiї землi у столицi. За iнформацiєю експертiв, 2010 року у Києвi буде запропоновано до продажу великi дiлянки загальною площею близько 1 тисячi гектарiв, пише Економiчна правда.

"Учасники ринку вимушенi пiти на такi непопулярнi кроки. Бiльшiсть дiлянок, близько 80%, пропонується у пакетi з готовим проектом або його концепцiєю", - розповiв аналiтик консалтингової компанiї SV Development Сергiй Костецький.

Утiм, навiть готовi концепцiї не в змозi вплинути на приголомшливе падiння цiн. За даними консалтингової компанiї SV Development, протягом 2008-2009 рокiв вартiсть столичних дiлянок впала на 30-40%, а подекуди - бiльш нiж на 50%.

Назвати точнi цифри нiхто з експертiв не наважується. Мовляв, цiнова динамiка залежить вiд багатьох факторiв - локалiзацiї, рiвня конкуренцiї, перiоду окупностi. "Все залежить вiд розмiру падiння орендної ставки у тому чи iншому сегментi", - наголошує Костецький.


Незважаючи на труднощi у пiдрахунках, самого падiння цiн на "золотi сотки" аналiтики не заперечують. Про це свiдчать i окремi приклади з вiдкритих баз.

Так, у центрi Києва пропонується дiлянка площею 48 соток пiд будiвництво бiзнес-центру, яка восени 2008 року коштувала 100 мiльйонiв доларiв. Сьогоднi власник готовий задовольнитися 40 мiльйонами.

А надiл у 8 га пiд багатофункцiональний комплекс на Позняках, який до кризи виставлявся за 10 мiльйонiв доларiв, нинi пропонується за 4,8 мiльйона доларiв.

Проте падiння цiн не лякає столичну владу. Мiська адмiнiстрацiя збирається провести 24 березня 2010 року земельний аукцiон, на якому буде виставлено сiм земельних надiлiв загальною площею 2,29 гектара. Щоб заманити покупцiв, мерiя навiть пообiцяла переможцям певнi преференцiї.

"Ми пропонуємо придбати землю на виплат. Акт на дiлянку буде видаватися пiсля оплати 50% його вартостi, решту суми покупець зможе погасити протягом п`яти рокiв. Також переможець отримає повне сприяння мiста в оформленнi документiв на надiл, чого ранiше не було", - запевняє заступник голови КМДА iз земельних питань Олександр Луцький.

Однак аналiтики сумнiваються, що попит на столичну землю буде значним. За їхнiми словами, виставленi на торги гектари були оцiненi ще до початку кризи, i зараз їх стартова вартiсть завищена, що начебто визнають i самi чиновники.

Крiм того, березневий аукцiон може бути визнаний недiйсним, адже в Української унiверсальної товарної бiржi, яка займається продажем дiлянок територiальної громади мiста, немає вiдповiдної лiцензiї. Iнша рiч, що комерцiйнi структури завжди можуть полюбовно домовитися з мунiципальною владою.

Разом з тим, за даними газети "Дело", значне зниження вартостi землi призвело до скорочення кiлькостi тiньових оборудок. Бiзнесмени ранiше були готовi платити вiд 300 тисяч доларiв до 1 мiльйона доларiв за рiшення депутатiв про видiлення землi пiд забудову на "безкоштовнiй" основi з передачею дiлянки в оренду.

Тепер бажаючих грати у ризикованi iгри з владою i витрачати на це кошти практично немає, хоча попит на земельному ринку потрохи зростає.

"До кризи у столицi та передмiстi ми продавали до 400 гектарiв на мiсяць, зараз - 40-50 га на мiсяць. Але останнiм часом кiлькiсть звернень помiтно збiльшилася", - розповiв Костецький.

Керiвник iнвестицiйно-будiвельної компанiї "XXI столiття" Лев Парцхаладзе пiдтверджує пiдвищення iнтересу покупцiв до земельних активiв.

"Зараз той перiод, коли мiнiмальнi цiни досягли певного дна, i з`являється тенденцiя до зростання, тому деякi iнвестори вже готовi купувати дiлянки або для перепродажу, або для використання", - зазначив вiн.

Основними покупцями надiлiв пiд комерцiйну забудову залишаються iноземнi фонди i компанiї. Експерти стверджують, що такий споживач заповнює 85% нинiшнього попиту.

Структура вiтчизняних iнвесторiв останнiм часом зазнала змiн. До кризи "нацiональний" попит формували девелопери, а зараз в агентства нерухомостi частiше звертаються компанiї, для яких будiвельний бiзнес є супутнiм.

"Непрофiльнi українськi пiдприємства в основному звертаються за дешевими об`єктами. Зазвичай вони беруть дiлянку в оренду, роблять пiд неї iнвестицiйний проект i продають iнвестору готову компанiю", - розповiдає Костецький.

Тимчасом вiтчизнянi забудовники, якi ранiше знаходилися у таборi покупцiв, змушенi переквалiфiковуватися у продавцiв.

"XXI столiття" має великий портфель, тому не виключенi варiанти продажу деяких земельних надiлiв, на яких не розгорталося будiвництво", - припускає Парцхаладзе.

Втiм, незважаючи на активiзацiю продавцiв i покупцiв, учасники ринку впевненi: протягом 2010 року вартiсть комерцiйної землi у Києвi буде падати, адже пропозицiя наразi переважає попит. Загалом, столична сотка може подешевшати на 10-30%.

Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости