Скiльки коштуватиме житло?

  • Дата публикации: 2007-05-07 10:27
  • Просмотров: 736

Ще в груднi минулого року Верховною Радою України було прийнято доволi цiкавий законопроект, який передбачає масову комплексну реконструкцiю кварталiв

Поделись новостью с другом:
Скiльки коштуватиме житло?
застарiлого житлового фонду.Здавалося б, що в цьому поганого - проводитиметься реставрацiя старих будинкiв, мiста набуватимуть нового обличчя, ще й весь цей процес закрiплено юридично, тобто реконструкцiя носитиме не стихiйний характер? Але саме в останньому пунктi й проблема - нашi депутати знову приймають закон, який нiчого не врегульовує, а навпаки додає приводу до юридичних вiйн.Ну, по-перше, про що нам говорить визначення застарiлого житлового фонду, наведене в законi? "Застарiлий житловий фонд – сукупнiсть об’єктiв житла до п’яти поверхiв, крiм садибної забудови, якi за технiчним станом не вiдповiдають сучасним нормативним вимогам щодо безпечного i комфортного проживання, граничний строк експлуатацiї яких збiг, або знос основних конструкцiйних елементiв яких становить не менше 60 вiдсоткiв."Що означає до п`яти поверхiв? Включно чи нi? Якщо включно, то це слово повинно було б мiститися в законi, а якщо ж нi, то пiд дiю закону не пiдпадають нашi славетнi "хрущовки" (вони ж то в основному п`ятиповерховi!!!), якi, напевно, потребують реконструкцiї в першу чергу. Крiм цього, Головне науково-експертне управлiння зазначає, що "невiдповiднiсть сучасним нормативним вимогам" - доволi суб`єктивний показник, бо таких норм в Українi фактично немає. До того ж, як бути з окремими будинками, якi конче потребують реставрацiї? Вiдповiдi в законi не знайти, бо мова йде лише про квартали чи мiкрорайони.Йдемо далi. Тiльки пiсля зауважень вже згадуваного науково-експертного управлiння в закон було внесено поправку про неможливiсть проведення такої реконструкцiї для архiтектурних та iсторичних пам`яток. Невже з самого початку зробити це було так складно? Чи депутати переслiдували якусь iншу мету?Знову ж таки, тiльки пiсля зауважень внесли ще одну поправку: при виселеннi з будинку, який потребує реконструкцiї, особам, що в ньому проживали, надається житло в ТОМУ Ж(!!!) мiкрорайонi. В першiй версiї закону такого не було, тобто теоретично, людину з Хрещатика могли переселити на Троєщину.Загалом процедура переселення i компенсацiї прописана доволi гарно: можливе i матерiальне вiдшкодування, i збiльшення площi житла, i iншi блага, от тiльки лишилась одна проблема. Вiдселення вiдбувається зi згоди мешканцiв - пiдписується договiр мiж ним та iнвестором. А що робити в тому випадку, коли людина не погоджується виселятися. В першiй версiї закону писалося про те, що можливе примусове виселення, в тому випадку, якщо бiльше 50% мешканцiв будинку погодились на виселення. Але ж, логiчне запитання - чи не суперечить це Конституцiї, де чiтко сказано: "примусове вiдчуження об’єктiв права приватної власностi може бути застосоване лише як виняток з мотивiв суспiльної необхiдностi, на пiдставi i в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього i повного вiдшкодування їх вартостi". Нi про яку винятковiсть процесу реконструкцiї в законi не сказано. Депутати пропонували рiзнi поправки, навiть хотiли збiльшити цифру згодних до 90%, але не прийшли до спiльної думки, а тому просто викреслили цей пункт iз закону. I робiть що хочете...I ще декiлька питань. Обрання iнвесторiв проводиться на конкурснiй основi, а залучення державних коштiв передбачається лише у виглядi кредитiв. Таким чином, очевидним є те, що реконструюватимуться лише вигiднi iнвестору квартали в центрах мiст, а вiддаленi райони так i залишаться трущобами.До того ж (вмикайте уяву!!!), перед початком реконструкцiї iнвестор повинен надати безкоштовно нове житло (приблизно декiлька тисяч квадратних метрiв), вiдшкодувати вартiсть гаражiв та присадибних дiлянок, забезпечити телефонiзацiю за свiй кошт i надодачу взяти участь у розбудовi соцiальної сфери територiї (доречi, законом не визначений ступiнь цiєї участi!!!). Де маємо безкоштовний сир??? Правильно... Таким чином квартири в нових чи реконструйованих будинках будуть коштувати... Напевно, навiть припускати не буду, бо таких грошей, принаймнi менi, за все життя не зiбрати!Юрiй Радiшевський\r\n
Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости