Претенденти на могилу Аскольда...

  • Дата публикации: 2008-07-10 11:48
  • Просмотров: 500
  • Город: Винница

Уже кiлька мiсяцiв триває конфлiкт мiж громадськiстю й приватними забудовниками навколо Аскольдової могили, iсторичної мiсцевостi в центрi столицi. В травнi на будмайданчик напали альпiнiсти. Вони видерлися на пiдйомний кран i провисiли на ньому кiлька годин на знак протесту проти незаконного, на їхню думку, будiвництва...

Поделись новостью с другом:
Претенденти на могилу Аскольда...

Три тижнi тому, коли забудовник спробував поновити роботи, його атакували кiлькадесят людей, серед яких – i рядженi в давньоруськi шоломи й кольчуги, вони вщент розтрощили будiвельний паркан. То була акцiя «Аскольд постає iз могили», iнiцiйована громадським рухом «Збережи старий Київ». Та, попри громадську думку й публiчнi заяви мiської влади про неприпустимiсть будiвництва в цьому мiсцi, забудовник не поспiшає забиратися геть. Iмовiрно, вiн вичiкує слушну мить, коли можна буде перейти до рiшучiших дiй. Адже орiєнтовний прибуток вiд продажу квартир i офiсiв у запланованому будинку може сягнути $100 млн, вважають експерти.

Таємницi мерського двору

Неодноразово висловлювалася думка, що за комерцiйною компанiєю, котра намагається звести на вул. Мазепи, 11а багатоповерховий елiтний будинок, стоїть чемпiон свiту з боксу Вiталiй Кличко i його соратники з однойменного полiтичного блоку. Пiдтвердженням таких заяв може бути те, що сам чемпiон i його поплiчники, котрi зазвичай послiдовно критикують забудову центру Києва, уникають рiзких коментарiв стосовно Аскольдової могили. Водночас Тиждень вiдстежив бiзнес-зв’язки компанiй, що претендують на iсторичну мiсцину, й з’ясував: брати Клички та їхнi партнери певною мiрою таки причетнi до скандалу. I не тiльки вони.

Зв’язки найкращих українських боксерiв iз будiвельним бiзнесом «засвiтилися» ще на столичних виборах у 2006 роцi. Тодi, як i на недавнiх позачергових виборах мiського голови, цю iнформацiю використовували опоненти як контрпропаганду проти Блоку Кличка. Також не таємниця, що брати-боксери зароблене на ринзi вкладають, крiм iншого, в столичну нерухомiсть. Зокрема, їм приписують частку в офiсно-розважальному центрi «Арена», хоча вони це й спростовують. Та й сам факт присутностi в перелiку спонсорiв боксерського блоку i серед членiв його фракцiї в Київрадi такого видатного будiвельника, як Лев Парцхаладзе (компанiя ЗАТ «IК «ХХI сторiччя»), свiдчить, що будiвельний бiзнес Вiталiю Кличку i Ко не зовсiм байдужий.

Натомiсть виникає запитання: чому новий-старий мер Леонiд Черновецький не чинить перешкод у збагаченнi на київськiй землi своїм полiтичним супротивникам, до яких смiливо можна вiднести Вiталiя Кличка? Речники мiського голови посилаються на те, що землю на Аскольдовiй могилi видiляли ще в 2004 роцi за часiв мерства Олександра Омельченка, з яким у братiв Кличкiв давнi дружнi стосунки. Та слiд зауважити, що право власностi на 0,89 га на Аскольдовiй могилi ТОВ «Вант», компанiя-забудовник, отримала лише в березнi минулого року, коли влада над Києвом перейшла до Леонiда Михайловича, а в залi Київської мiської ради вже давно тривало протистояння мiж блоками Кличка й Черновецького. Автор цих рядкiв, перебуваючи в стiнах КМДА, особисто був свiдком конфлiктних ситуацiй з елементами рукопашного з боксу утримувався, напевне, щоб нiкого ненароком на скалiчити. I якось важко повiрити, що Леонiд Черновецький, попри його неаби-яку набожнiсть, мiг би подiлитися коштовною столичною землею зi своїм затятим полiтичним ворогом. Тож можна припустити, що або Кличко до Аскольдової могили жодним чином не причетний, або… Але про все по черзi.

Кличко, кiно i казино

Аби з’ясувати, хто насправдi стоїть за тим чи iншим будiвництвом, треба знати точну назву замовника й генпiдрядника та мати деякi зв’язки у Державнiй податковiй адмiнiстрацiї. Втiм, маючи все необхiдне, вiддiл розслiдувань Тижня ледь не зiрвав редакцiйний графiк, дослiджуючи хитросплетiння комерцiйних iнтересiв довкола Аскольдової могили.

На iнформацiйному стендi бiля будмайданчика на Мазепи, 11а вказано, що замовником будiвництва є ТОВ «К. А. Н. Девелопмент», засноване у травнi 2006 року не вiдомими широкому загаловi громадянами Сандлером i Ковбасенком. Генпiдрядником вони обрали будiвельну корпорацiю «Алтiс-Холдинг». Ця структура неодноразово брала участь у втiленнi в життя грандiозних проектiв компанiї «ХХI сторiччя» Лева Парцхаладзе. Втiм, погодьтеся, це ще нiчого не доводить.

Логiчно було б припустити, що засновники «К. А. Н. Девелопмент» збираються фiнансувати будiвництво фешенебельного хмарочоса не з власної кишенi. Не виключено також, що ця фiрма є просто ширмою, за якою ховаються справжнi дiйовi особи. Вийти на них нам допоможе генеральний директор «К. А. Н. Девелопмент» Андрiй Гуцал. Саме вiн вiд iменi забудовника переконував обурену громадськiсть, що будiвництво на Аскольдовiй могилi цiлком законне. У 2004 роцi, коли цей майданчик вiддавали пiд забудову, Гуцал Андрiй Олександрович заснував уже згадане ТОВ «Вант». Забiгаючи наперед, зазначу, що переважна бiльшiсть причетних до цiєї справи будiвельних компанiй створювалися чомусь саме 2004 року. I, готовий закладатися гонораром, що майже в жодної з них немає анi необхiдної технiки, анi квалiфiкованих робiтникiв, анi власних оборотних коштiв, щоб зводити хмарочоси. Тобто їхнє призначення, швидше за все, – отримати земельнi дiлянки пiд будiвництво, не викриваючи справжнiх власникiв.

Другим спiвзасновником ТОВ «Вант» є Олег Мойсеєнко. Вiн, у свою чергу, має частку в фiрмi «К. А. Н. », серед спiвзасновникiв якої є такий собi Олександр Лати- шев. Останнiй пов’язаний з двома будiвельними компанiями: «Септада» i ВБК «Градобуд». Обидвi певним чином перебувають пiд впливом київського банкiра Олександра Лойфенфельда, який встиг трошки «засвiтитись» у скандалi на Пейзажнiй алеї (див. Тиждень №6,2008). Олег Мойсеєнко також є спiввласником ТОВ «Арена-центр», профiль якого – ресторани. Його партнер у цiй справi – Олександр Булино. У 2006 роцi його згадували в якiйсь спортивнiй газетi в замiтцi про юнацький боксерський чемпiонат у Бердичивi, який Булино вiдвiдав як представник братiв Кличкiв. Крiм цього, пановi Булино належать частки в трьох комерцiйних структурах, зокрема в «Кристал плюс», що контролює столичне казино «Арена», i ЗАТ «Театральне», серед акцiонерiв якого – не вiдомий громадськостi бiзнесмен Валерiан Кiм. Комерцiйнi iнтереси й родиннi зв’язки пана Кiма ведуть до потужної мережi ресторацiй «Козирна карта» й низки операторiв грального бiзнесу. До речi, Тиждень уже писав, що будiвельникам теж не байдужi азартнi iгри (див. № 20,2008). Серед спiввласникiв уже згаданого «Кристал плюс» є такий собi Iгор Костянтинович Сiзов. За моїми даними, вiн спiввласник i керiвник щонайменше п’яти фiрм, три з яких – будiвельнi. Одна з них, ТОВ «ВIТ-плюс», торiк отримала вiд столичної мерiї дозвiл на будiвництво готелю на Подолi, iнша, ТОВ «Вест Iст Груп», 2006-го фiгурувала в скандалi навколо забудови Мiлютинського парку в Алупцi (Крим). Цi фiрми пов’язанi з компанiєю «Пiвнiчна будiвельна група», яку в 2004 роцi заснувала в Києвi кiпрiотська «Ферфакс». Серед керiвникiв цього офшору й будiвельної групи згадувався Юрiй Iонанов, однокласник i друг Вiталiя Кличка. Iонанов, мiж iншим, також керував ТОВ «Кватро М», яке у 2003 роцi заснували американський громадянин Роберт Кьонiг, Кличко-старший та Павло Димiнський – вiднедавна член «боксерської» фракцiї в Київрадi. Пан Кьонiг, до речi є спiввласником ще дев’яти комерцiйних структур в Українi, серед яких двi спецiалiзуються на рестораторськiй справi, одна – оператор грального бiзнесу й три – сiнематики: ТОВ «Батерфляй», ТОВ «Кроу» та ТОВ «Енкор». Останнє в 2005-му стало партнером братiв Кличкiв у придбаннi столичного кiнотеатру «Загреб».

Куди ведуть родиннi зв’язки

Згаданий ранiше Андрiй Гуцал, представник замовника будiвництва на Аскольдовi могилi, 2004-го заснував ще й ТОВ «Будконсалтинг- iнвест», якому 24 грудня минулого року мер ЛеонiдЧерновецький дозволив будувати багатоповерхiвку на проспектi Науки, 42а. Вiд заснування «Будконсалтингом» керував 28-рiчний Iгор Николин. Вiн пов’язаний з iще п’ятьма будiвельними фiрмами. Одна з них, ТОВ «Мелвiкс», наприкiнцi 2006-го отримала дiлянку бiля центрального столичного РАГСу пiд будiвництво 52-поверхового торговельно-офiсного комплексу 250 м заввишки й вартiстю $600 млн. Хоча цей проект поки що залишається на паперi. Партнерами Николина в трьох iнших фiрмах – «Ярославград», «БП «Онат» i «Седна» – виступають молодi пiдприємцi Сергiй та Андрiй Шевченки (останньому, до речi, 22 роки). Сергiй Шевченко входить то складу власникiв ще двох будiвельних фiрм – «Архiтектурно-будiвельний альянс» та «Iнтер- будкомплекс», iнший спiввласник яких – Андрiй Кощенко. Вiн, у свою чергу, причетний до низки комерцiйних структур, з яких мене зацiкавили двi – Торговельний дiм «Демiк» та будiвельна компанiя «Еверест Плюс».

За iнформацiєю Тижня, «Демiк» контролюють промисловець iз Чернiвцiв Микола Дембiцький та депутат Київської мiської ради вiд Блоку Кличка Дмитро Андрiєвський. У сферi впливу останнього – потужний виробник будматерiалiв «Iнтеко-холдинг» та один iз найбiльших будiвельникiв комунiкацiй – трест «Київпiдземшляхбуд».

Натомiсть «Еверест плюс» входить до холдингу «УкоIнвестБуд», який контролюють київський бiзнесмен Анатолiй Войцеховський та його сини Вiктор i Олександр. Холдинг складається з майже 40 пiдприємств – девелоперських, будiвельних, пiдрядних. Цiкаво, що головний iнженер холдингу Григорiй Лiберман – батько вiдомої поп-спiвачки Тетяни Лiберман, бiльш вiдомої як Тiна Кароль.

У 2006 роцi в «УкоIнвестБуду» сталася неприємна iсторiя з приватними iнвесторами будiвництва житлового будинку, якi з ним судилися й звинувачували в шахрайствi. А в 2007 роцi ЗАТ «Укренергобуд», що входить до холдингу, фiгурувало в черговому скандалi довкола незаконного видiлення київської землi пiд забудову. Тодi ж «випливла» iнформацiя, що головними акцiонерами ЗАТ є зять мера В’ячеслав Супруненко та Денис Комарницький, депутат Київради вiд блоку Черновецького.

«Так хто ж насправдi стоїть за будiвельним скандалом на Аскольдовiй могилi?» – запитає, напевне, допитливий читач. Аби дати вiдповiдь, треба знати про циркуляцiю фiнансових коштiв через банкiвськi рахунки фiгурантiв, якi є комерцiйною таємницею, що охороняється законом. Адже сумнiвно, що ТОВ «К. А. Н. Девелопмент», замовник будiвництва, чи заявник на земельну дiлянку ТОВ «Вант» (статутний фонд 35 тис. грн i 20,5 тис. грн вiдповiдно станом на 2006 рiк) розраховують самотужки профiнансувати проект, собiвартiсть якого оцiнюють у кiлькадесят мiльйонiв доларiв. Можна припустити, що кошти видiляє дехто з причетних до описаної вище мережi комерцiйних структур, пов’язаних менеджментом чи номiнальними засновниками. I це можуть бути як брати Клички з полiтичними партнерами, так i Черновецький та Ко. Можливо, причетнi й однi, й iншi одночасно. Хоча не виключено, що хтось (або жоден) з iменитих iнвесторiв цього бiзнесового «лабiринту» вiд початку не дуже цiкавився, в якi проекти вкладають його грошi партнери i найманi управлiнцi.

Адже капiтал має, перш за все, примножуватися, iнакше вiн з часом неодмiнно зникне, i вам знову доведеться жити вiд зарплати до зарплати.

Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости