На ринку нерухомостi продовжується стагнацiя i пiсля виборiв президента

  • Дата публикации: 2010-03-12 11:47
  • Просмотров: 527

"Божевiльних у нас вистачає, тому операцiї на первинному ринку будуть. Деякi компанiї продають квадратний метр за 8 тисяч гривень i нижче, але дешевий сир - лише у мишоловцi. Яка рiзниця - втратити 8 тисяч гривень чи 7 тисяч гривень", передає iBud.ua.

Поделись новостью с другом:
На ринку нерухомостi продовжується стагнацiя i пiсля виборiв президента

На ринку нерухомостi продовжує панувати стагнацiя, не дивлячись на завершення виборiв. У 2009 роцi експерти стверджували, що обрання нового президента матиме позитивнi наслiдки для вiдновлення будiвельної галузi. Проте первинний ринок пригнiчений, а вторинний демонструє несуттєве зростання.

Первинний ринок: коли зникає довiра

Часи будiвельного буму залишилися в минулому. За даними Держкомстату, обсяги виконаних будiвельних робiт 2009 року в Українi скоротилися майже на 52% порiвняно з 2008 роком.

Останнi данi свiдчать про подальше погiршення ситуацiї на первинному ринку. У сiчнi 2010 року пiдприємства країни виконали на 24% менше робiт, нiж у сiчнi невдалого 2009 року, зазначається у звiтi вiдомства.

У Мiнрегiонбудi негативну динамiку вважають цiлком природною.

"Не слiд очiкувати швидкого вiдновлення галузi, це нереально. Падають зазвичай дуже швидко, а пiднiмаються дуже повiльно", - пiдкреслює перший заступник мiнiстра регiонального розвитку та будiвництва Сергiй Доротич.

Урядовець упевнений, що за пiдсумками 2010 року показники полiпшаться, хоча приводу для оптимiзму, схоже, немає. На думку експертiв, скорочення у секторi буде викликане зменшенням обсягiв введеного в експлуатацiю житла iндивiдуальними забудовниками. Цей показник у 2009 роцi зменшився приблизно утричi.

"Це вже не окремi випадки, це система. Сьогоднi близько 70-80% майданчикiв у країнi заморожено. Мова не йде про традицiйнi затримки у введеннi об`єктiв на пiвроку або рiк. Явище, на жаль, набуло системного характеру", - пiдкреслює президент Союзу фахiвцiв з нерухомостi України Олександр Рубанов.

Велика кiлькiсть призупинених будiвництв i поширення випадкiв обману вiдлякують iнвесторiв вiд тих компанiй, якi мають шанс за рахунок залучення коштiв закiнчити зведення об`єктiв. Тож покупцiв на первинному ринку поменшало, а деякi агентства нерухомостi вже не проводять угод з продажу квартир у новобудовах.

"У 2008 роцi на первинному ринку столицi було продано 10 тисяч квартир, а за 2009 рiк - трохи бiльше тисячi", - повiдомив експерт. При цьому, додає Рубанов, такi угоди стосуються добудованих об`єктiв або готових на 99%.

За даними Української торгової гiльдiї, на початку 2010 року у Києвi на рiзних етапах будiвництва зафiксовано 188 житлових комплексiв. З них на завершальнiй стадiї знаходиться близько 20% майданчикiв.

"Божевiльних у нас ще вистачає, тому операцiї будуть. Сьогоднi деякi компанiї готовi продавати квадратний метр за 8 тисяч гривень. Є й дешевшi пропозицiї, але дешевий сир - лише у мишоловцi. Яка рiзниця - втратити 8 тисяч гривень чи 7 тисяч гривень", - зазначає керманич СФНУ.

У Нацiональнiй будiвельнiй компанiї "Економiчнiй правдi" пояснили, що зниження цiни - це вимушений крок.

"Акцiйнi цiни пов`язанi тiльки з необхiднiстю залучення термiнових коштiв для добудови певних об`єктiв. Ми iдемо на збитки, щоб виконати свої зобов`язання перед iнвесторами", - зауважив керiвник вiддiлу продажiв НБК Дмитро Шостя.

Дешевше за iнших у сiчнi 2010 року коштували квартири тiльки у нових будинках столичних передмiсть. Однокiмнатнi квартири у станi "пiсля будiвельникiв" продавали за цiною близько 7 600 гривень за квадратний метр, кажуть в агентствi нерухомостi "Оболонь".

При цьому Костецький стверджує, що подiбнi акцiї проводять тiльки для "проблемних" квартир.

"Знижки робляться на багатокiмнатнi квартири або житлову площу, розташовану у незручному мiсцi у рамках комплексу. Однак навiть потужнi PR-кампанiї не допомагають залучити масового покупця", - говорить аналiтик SV Development.

Втiм, старший консультант напрямку житлової i готельної нерухомостi УТГ Дмитро Пiкалов вважає, що будiвельники через зважену дисконтну полiтику цiлком можуть перетягнути покупця iз вторинного ринку.

"Якщо забудовники трохи зменшать свої апетити, хоча б на 15%, то вони можуть забрати з вторинного ринку майже всiх покупцiв", - погоджується з ним вiце-президент Союзу фахiвцiв з нерухомостi Анатолiй Топал, передає iBud.ua.

Вторинний ринок: у полонi iнерцiї

Тимчасом на вторинному ринку продавцi й далi вiдстоюють свою цiну. Угоди SV Development свiдчать, що за лютий 2010 року середня цiна продажу одно-трикiмнатних квартир у Києвi зросла на 0,26% до 1 679 доларiв за квадратний метр.

Найдешевшим залишається Дарницький район iз середнiм показником 1 286 доларiв за квадрат, а найдорожчим - Печерський - 2 676 доларiв.


Експерти вважають незначне зростання цiни свiдченням iнерцiї сегмента.

"Продавцi не готовi знижувати цiни на однокiмнатнi малогабаритнi квартири - дається взнаки iнерцiя ринку. Адже власники таких квартир зазвичай хочуть купити кращу квартиру", - пояснює один iз столичних рiелторiв.

За його словами, продати без зниження цiн тiснi, фiзично i морально застарiлi квартири все важче i важче. "На початку 2009 року однокiмнатну квартиру в економ-класi можна було купити за 30-35 тисяч доларiв, а сьогоднi такi помешкання коштують 55-60 тисяч", - говорить рiелтор.

Однак Костецький упевнений, що вторинний ринок пожвавлюється. "Сегмент почав вiдновлюватися ще у червнi 2009 року. Якщо на початку року у Києвi проводилося 400 угод на мiсяць, то до кiнця року їх кiлькiсть зросла удвiчi", - стверджує вiн.

Утiм, з передкризовим перiодом цей показник не зрiвняється. За даними Економiчної правди, на вторинному ринку столицi 2008 року було продано близько 20 тисяч квартир, а 2009 року - менше 10 тисяч.

До того ж, незначне збiльшення кiлькостi угод i зростання цiн в економ-класi не вплинули на падiння вартостi "елiтного" квадратного метра.

"У листопадi 2009 року квартира елiт-класу коштувала 650 тисяч доларiв, а сьогоднi її виставляють вже за 500 тисяч доларiв", - наводить приклад Костецький.

Прогноз погоди: мiнлива хмарнiсть

Найближчим часом ринок нерухомостi суттєво не змiниться, кажуть експерти.

"Суттєве скорочення фiнансових потокiв з боку вiтчизняних та закордонних iнвесторiв первинного ринку призвело до перенесення бiльшiстю девелоперiв робiт з реалiзацiї проектiв на один-два роки", - кажуть в Українськiй торговiй гiльдiї.

Сподiватися забудовники можуть тiльки на поновлення iпотечного кредитування.

"У перiод свого розквiту кредитування займало значний сегмент ринку. Звичайно, вiдновлення програм стимулюватиме попит на нерухомiсть, але люди все одно будуть бiльш обережними у виборi компанiї", - вважають в НБК.

Бiльш оптимiстичними для покупцiв є прогнози щодо подальшої долi вторинного ринку. Змiна цiни протягом 2010 року у межах -10% i +5% - такий вердикт експертiв, передає iBud.ua.

"У 2010 роцi квартири можуть подешевшати на 10-12%, але бiльшою мiрою це стосуватиметься помешкань елiт-класу", - каже Рубанов.

Натомiсть, Дмитро Пiкалов думає, що волатильнiсть буде ще меншою. "Наш прогноз - коливання у межах +2,5% i -2,5% у короткостроковiй перспективi. А у другiй половинi 2010 року можна очiкувати мiнiмального зростання", - упевнений експерт.

При цьому Костецький запевняє, що падiння цiн уже не буде i можливе тiльки зростання залежно вiд сегмента на 1-5%.

Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости