Київська влада роздала землю «пiд PR»

  • Дата публикации: 2007-10-30 09:22
  • Просмотров: 525

Показовий» формат сесiї Київради дозволив мiськiй владi виставити опозицiю в дуже неприглядному ракурсi.Остання сесiя Київради стала несподiваною для

Поделись новостью с другом:
Київська влада роздала землю «пiд PR»
бiльшостi журналiстiв та полiтикiв. Якщо до цього секретар Київради Олесь Довгий старанно приховував вiд стороннiх очей проекти рiшень, то цього разу преса вперше змогла одержати бiля 10 депутатських папочок. Навiть враховуючи, що на сесiю акредитувалось бiльше 100 журналiстiв, така кiлькiсть офiцiйно розданих матерiалiв вже є безпрецедентною. Проте головний пiар-удар був спрямований на запровадження нової процедури проходження земельних рiшень. Вiдтепер на сесiю Київради при розглядi земельних питань запрошуватимуть конкретних людей, якi отримуватимуть землю. На останнiй, «показовiй», сесiї надавались земельнi дiлянки здебiльшого пенсiонерам. Люди дякували Леонiду Михайловичу за земельну щедрiсть, а опозицiї погрожували громадською анафемою. Зрештою, благi намiри керiвництва Київради зiштовхнулись з деякими процедурними моментами. Людей дратував тривалий розгляд питань i вже пiсля 2 годин очiкування атмосфера перед сесiйною залою стала дуже гарячою. Депутати пришвидшили розгляд питань громадян - i вже до обiду Київ отримав декiлька сотень щасливих жителiв. Новий формат сесiї дозволив мiськiй владi виставити опозицiю в дуже неприглядному ракурсi. Телеглядачi, а тим бiльше присутнi в холi, не хотiли розбиратися з тонкощами земельного законодавства, а тому зауваження опозицiї сприймали без розумiння. Єдине, що цiкавило присутнiх, - це швидке вирiшення земельного питання. Бiльшiсть громадян демонструвало небажання довго чекати на вирiшення свого питання, хоча до цього процес збору документiв тривав роками. Новi земельнi iнновацiї можуть ще бiльше поглибити кризу у мiському господарствi, а крiм того, спровокувати соцiальне невдоволення жителiв мiста. Навiть на «показове» засiдання сесiї були винесенi досить дивнi питання. Зокрема, пропонувалось створити два садовi товариства якраз на трасi проходження Подiльсько-Воскресенського мостового переходу. Очевидно, «батькам мiста» мало проблеми Русанiвських садiв (до речi, досi невирiшеної), i вони хочуть платити компенсацiю ще й «новим» дачникам. Проте, здоровий глузд на цей раз перемiг, i суперечливi проекти були знятi з розгляду. Ще одне цiкаве земельне рiшення стосувалось видiлення землi на Печерську. Двоє громадян намагались отримати бiля 20 соток землi в самому центрi мiста. Пiдставою для цього повиннi були стати 7 металевих гаражiв, якi зацiкавленi особи попередньо викупили. Гаражi не були оформленi вiдповiдно до законодавства, що, вiдповiдно, не давало Київрадi пiдстав для видiлення землi. Але питання «було вирiшено позитивно». При цьому замовники на сесiю не з’явились, а їх iнтереси захищали двi молодi громадянки. Вiдсутнiсть замовника вони пояснили поганим станом здоров’я. Але, очевидно, це не завадить потенцiйним господарям «правильно» розпорядитись землею вартiстю 2 млн. доларiв. В Києвi офiцiйно зареєстровано 2,8 млн. жителiв. Всi вони за законом можуть претендувати на видiлення земельної дiлянки в мiстi. Проте, площа Києва складає лише 836 квадратних кiлометрiв. Якщо математично роздiлити цю землю, то на кожного мешканця припаде по 3 сотки. Але незабудованою залишається лише бiля 20% територiї (хоча i вона вже здебiльшого має власникiв), iнша ж територiя знаходиться пiд жилими будинками, дорогами i мостами, парками та скверами, а також лiсами та водними просторами. Таким чином, влада фактично може забезпечити земельними дiлянками не бiльше 1% киян. Такий дефiцит дозволяє чиновникам пiдвищити вартiсть корупцiйної складової у видiленнi земельних дiлянок до небувалих розмiрiв. Реально отримати землю можуть лише дуже багатi громадяни, якi здатнi лобiювати такi рiшення через депутатiв Київради. В результатi «безкоштовну» землю отримують якраз найбагатшi жителi мiста. Мiж тим, Київ вiдчуває серйозний земельний «голод» в частинi реалiзацiї перспективних iнвестицiйних програм. Зрештою, навiть будувати багатоповерхiвки через 5-10 рокiв буде нiде. Але мiське керiвництво вдається до сумнiвних способiв вирiшення проблем киян. На дiлянцi площею 20 соток можна побудувати 3-4 приватнi будинки, або звести багатоповерхiвку на 100 квартир. Очевидно, що перший варiант пiдходить командi Чернiвецького бiльше. Людина, яка отримає землю до кiнця життя, буде прихильником та безкоштовним агiтатором нинiшньої київської влади. Ранiше сесiя Київради нагадувала фарс, коли депутати за 30 секунд штампували земельнi рiшення. Тепер стараннями мiської влади вона перетворилась на клоунаду. На трибуну запрошують людей, якi повиннi пояснити, чому вони кращi за iнших жителiв Києва. Сесiя Київради доводить, що у Черновецкого неможливе – можливе. Автор :   Юрiй Кривеньb
Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости