Голова Мiнрегiонбуду: У 2009 роцi забудовники житла втратили бiльше 20 млрд. гривень

  • Дата публикации: 2010-05-21 12:13
  • Просмотров: 321

Завдяки зусиллям Уряду та Мiнрегiонбуду в I кварталi 2010 року обсяги введення в експлуатацiю житла збiльшилися на 14,1%.

Поделись новостью с другом:
Голова Мiнрегiонбуду: У 2009 роцi забудовники житла втратили бiльше 20 млрд. гривень

Про це повiдомив сьогоднi на нарадi з питань введення в експлуатацiю об’єктiв житлового будiвництва з високим ступенем будiвельної готовностi Мiнiстр регiонального розвитку та будiвництва України Володимир Яцуба. За його словами, у розрiзi регiонiв найбiльше житла у I кварталi введено в експлуатацiю у Київськiй областi та Києвi. Найкращу динамiку показали Рiвненська, Житомирська, Тернопiльська, Хмельницька, Харкiвська та Днiпропетровська областi.

Володимир Яцуба зазначив, що основною причиною зменшення обсягiв замовлення будiвництва є зменшення обсягу iнвестицiй.

«У 2009 роцi в грошах забудовники житла втратили бiльше 20 млрд. гривень», - пiдкреслив Мiнiстр.

Посилаючись на данi Держкомстату станом на 1 сiчня 2010 року, Володимир Яцуба поiнформував, що в Українi налiчується 4,3 тисячi не завершених будiвництвом житлових будiвель, бiльше половини з яких — багатоквартирнi будинки. «60 вiдсоткiв з них не будується через брак коштiв», - констатував Мiнiстр.

На виконання доручення Уряду Мiнiстерство разом з областями провело аналiз ситуацiї, що склалася, та пiдготувало перелiк об’єктiв з високим ступенем готовностi. На всi цi будинки розроблена проектно-кошторисна документацiя та видано дозволи на будiвництво. Iнформацiю про них надано Нацiональному банку та доведено до Кабiнету Мiнiстрiв України.

Iз загальної кiлькостi об’єктiв ступiнь будiвельної готовностi бiльше 50 вiдсоткiв мають 683 об’єкти на 72 тисячi квартир. Для їх добудови потрiбно 9 млрд. гривень.

Найбiльша кiлькiсть таких об’єктiв розмiщується у Києвi, Тернопiльськiй, Харкiвськiй, Донецькiй та Одеськiй областях. Найменша – у Закарпатськiй, Сумськiй, Херсонськiй та Черкаськiй областях.

Крiм того, налiчується 459 об’єктiв на 50 тисяч квартир зi ступенем готовностi бiльше 70%, для добудови яких необхiдно 5,4 млрд. гривень.

Володимир Яцуба наголосив, що на сьогоднi важливим завданням є спрямування бюджетних коштiв на завершення об’єктiв з високим ступенем готовностi.

«Мiнiстерство вiдiбрало, як i обiцяло на першiй нашiй нарадi з Нацiональним банком, об’єкти, де є впевненiсть, що їх забудовники мають позитивну кредитну iсторiю та не допускали нецiльового використання коштiв. Ми будемо пiдтримувати таких забудовникiв та звертаємось до керiвникiв банкiв щодо надання їм кредитiв на пiльгових умовах, як це передбачено антикризовим законом», - додав Мiнiстр.

Вiн також поiнформував, що Законом України «Про державний бюджет на 2010 рiк» для будiвництва доступного житла передбачено 1 млрд. 40 млн. гривень. За рахунок цих коштiв громадянам буде надаватися державна пiдтримка шляхом сплати 30 вiдсоткiв його вартостi, як це передбачено антикризовим законом. При цьому у будiвельну галузь додатково буде залучено ще 2 млрд. гривень вiд громадян, якi сплатять решту вартостi. Це дасть можливiсть отримати бiльше 10 тис. квартир.

Як зазначив Мiнiстр, ще одним джерелом фiнансування будiвництва житла — це 2 млрд. гривень – є кошти Державної iпотечної установи, якi планується використовувати для пiльгового кредитування. Цi кошти, за словами Володимира Яцуби, будуть залучатися пiд державну гарантiю.

«Нами була проведена спiльна нарада з Нацбанком, державними та комерцiйними банками. Нацiональний банк обiцяв забезпечити пiльгове кредитування при наявностi державних гарантiй. Тепер вони є. На наш погляд, цi кошти потрiбно спрямувати на пiльгове кредитування забудовникiв та здешевлення кредитiв для населення», - додав Мiнiстр.

Майже 900 млн. гривень передбачено для забезпечення житлом вiйськовослужбовцiв, яких налiчується близько 120 тисяч. Для того, щоб їх забезпечити житлом необхiдно побудувати 8,5 млн. кв. метрiв житла, а це на сьогоднi 42 млрд. гривень. Володимир Яцуба зазначив, що державний бюджет не в змозi видiлити таких коштiв, тому, на його думку, силовикам потрiбно вже з цього року переходити вiд безоплатної передачi квартир до часткової компенсацiї їх вартостi.

На нарадi Прем’єр-мiнiстр Микола Азаров доручив Мiнрегiонбуду разом з Мiнфiном i Мiнекономiки утворити мiжвiдомчу комiсiю для вiдбору об’єктiв незавершеного житлового будiвництва з високим ступенем будiвельної готовностi, на якi можуть спрямовуватись бюджетнi кошти шляхом викупу квартир та надання кредитiв фiзичним особам.

У рiшеннi наради також йдеться про те, що центральнi органи виконавчої влади як головнi розпорядники коштiв державного бюджету, видiлених для будiвництва житла, повиннi забезпечити їх використання виключно для завершення будiвництва та введення в експлуатацiю об’єктiв житла з високим ступенем будiвельної готовностi. У свою чергу Нацiональний банк, як йдеться в рiшеннi, має розглянути можливiсть рефiнансування державних банкiв з метою викупу ними цiнних паперiв Державної iпотечної установи пiд державнi гарантiї в обсязi 2 млрд. гривень i разом з банкiвськими установами розглянути можливiсть надання будiвельним компанiям кредитiв на добудову об’єктiв житла з високим ступенем будiвельної готовностi.

Серед основних завдань, поставлених перед державними адмiнiстрацiями, - вирiшення проблемних питань щодо iнженерного забезпечення об’єктiв житла та прийняття їх на баланс експлуатуючих органiзацiй; забезпечення розроблення та затвердження до 1 червня 2010 року регiональних програм будiвництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки; здiйснення резервування земельних дiлянок пiд будiвництво доступного житла у конкретних населених пунктах з обов`язковим зазначенням таких земель у генеральних планах; прийняття рiшень щодо унеможливлення використання замовниками будiвництва (забудовниками) земельних дiлянок, наданих пiд будiвництво доступного житла, для iнших цiлей.

Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости