Цiна iз довiдникiв царя Гороха

  • Дата публикации: 2007-08-01 13:37
  • Просмотров: 565

Мiнiстерство регiонального розвитку i будiвництва встановило середню прогнозну опосередковану вартiсть будiвництва житла на 2008 рiк у розмiрi 3895 гр

Поделись новостью с другом:
Цiна iз довiдникiв царя Гороха
ивень за 1 квадратний метр. Яким чином про-фiльне мiнiстерство формувало цiну, менi не вiдомо, але я чомусь думаю, що вони не цiкавилися ситуацiєю, яка є на ринку.Вочевидь, взяли довiдники iз цiнами за царя Гороха та створили таку вартiсть. Скорiше за все, ситуацiя розгорталася вiд зворотного: мiнiстерство отримало вказiвку сформувати таку цiну, яка унеможливлює будiвельникам працю в рамках закону, щоб бути на плаву. Ви бачили у Києвi житло нижче нiж 800 чи 1000 доларiв за квадратний метр? Зараз будiвникiв заганяють в якiсь рамки для того, щоб виводити певнi статистичнi данi. Хто скiльки житла будує i по яких цiнах, щоб сформувати якийсь плановий збiр коштiв до податкової. Крiм цього, за допомогою такого нормативного документу можна тримати пiдприємництво пiд контролем чи в ручному керуваннi. Така цiна для будiвельникiв означає те, що потрiбно скоротити кошти на матерiали. Немає значення, яке житло будується — соцiальне чи елiтне — воно має буде якiсним. Будi-вельнi матерiали однi й тi самi, тiльки в елiтному будинку площi та оздоблення iншi. Бо коли ви хочете зробити гарне житло, то потрiбно купувати матерiали високої якостi. Єдине, що будiвельник не зробить — це не зменшить свiй дохiд, який формується за рахунок купiвлi матерiалiв i хабарiв. Останнiй фактор скоротити неможливо, бо це вже не економiка, а психологiя. Звичайно, будiвельнi компанiї продаватимуть житло за рентабельною цiною, але у нашiй державi дуже часто законiв немає, а їхнi функцiї виконують пiдзаконнi акти i рiзнi там директивнi листи, якi є пiдставою для штрафу. Таким чином у держави з’являється важiль контролю у виглядi iндикативної цiни. Скiльки б не коштував товар, а податок потрiбно платити зi встановленої цiни. Якщо цiна вища, то до будiвельника будуть застосовуватися санкцiї. Такий пiдхiд нагадує повернення до соцiалiстичної системи стосункiв. Однак сьогоднi навiть комунiсти розумiють, що цiни мають формуватися за рахунок попиту, пропозицiї i кiлькостi конкурентiв, а не директивними методами з уряду.
Материал от:
наверх
Листайте влево
для просмотра следующей новости